Magnet hrou — magnetická stavebnice

Nakupní košík Je zatím prázdný

Přihlásit

Doprava a platba

  Platební a dodací podmínky

 

Aktuálně nabízíme pouze:

Dobírku - cena za poštovné 100,-Kč s DPH

Osobní vyzvednutí - Zámrsk u Vysokého Mýta ( V pracovní dny od 6:00 - 14:00h)

Zálohová faktura momentálně není možná (ale poštovné u dobírky bylo zlevněno) - děkujeme za pochopení

 

 

 

 

4.1. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží, jejichž výše je uvedená na webovém rozhraní obchodu  a bude uvedená v objednávce a v jejím přijetí. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i tyto náklady spojené s dodáním zboží.

4.2. Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží Prodávajícímu mimo dalších způsobů uvedených ve webovém rozhraní obchodu i některým z níže uvedených způsobů:

- v hotovosti při osobním odběru na Kontaktní adrese nebo při platbě na dobírku

- bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č. 5016230866/5500 vedený u společnosti Raiffeisenbank  (dále jen "Účet Prodávajícho")

Případné další platby Kupujícího v souvislosti s výše uvedenými způsoby úhrady ceny zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní obchodu, v objednávce a budou uvedeny v přijetí objednávky nebo zaslání formou zálohové faktury.

4.3. Způsob platby uvede Kupující v objednávce (kde budou uvedeny i případné další platby v souvislosti se zvoleným způsobem platby).

4.4. Platba zboží je možná v českých korunách (Kč). Po předchozí dohodě Prodávajícho s Kupujícím i v eurech (EUR).

4.5. Prodávající nepožaduje zpravidla zálohu na kupní cenu zboží nebo obdobnou platbu. V odůvodněných případech (především u objednávek s celkovou cenou nad 5.000,-Kč) tak může učinit. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé ceny zboží před jeho odesláním nebo předáním Kupujícímu (§2119 odst. 1 občanského zákonu se nepoužije).

4.6. V případě platby v hotovosti či v případech platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží, V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.7. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby - číslo ze zálohové faktury. Zálohová faktura je zaslána do 1 pracovního dne po obdržení objednávky na emailovou adresu Kupujícího. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn v okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je platcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení kupní ceny zboží a zašle jej společně se zbožím v balíku.

4.9. Zboží, které je skladem, Prodávající v případě platby na dobírku nebo při osobním převzetí zboží expeduje zpravidla do 3 pracovních dnů po přijetí objednávky. Při platbě převodem na účet Prodávajícího zboží skladem expeduje zpravidla do 3 pracovních dnů po připsání příslušné částky na svůj účet. Částečné dodání objednaného zboží je přípustné za předpokladu, že nebyl dohodnutý opak.

4.10. Zboží, které není skladem, Prodávající expeduje, jakmile je to možné. O přesném datu je Kupující předem informován. V případě, že zboží z objektivních příčin (zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR, výrazně se zvýšila jeh cena nebo náklady na dodání) není možné za původních podmínek dodat, nebo se plnění stane objektivně nemožným, nabídne Prodávající Kupujícímu dodání jiného produktu srovnatelné kvality a ceny. Pokud Kupující se změnou kupní smlouvy nesouhlasí, má Prodávající právo odstoupit od kupní smlouvy. O odstoupení od kupní smlouvy bude Kupujícího neprodleně informovat. V případě, že Kupující již zcela nebo zčásti uhradil kupní cenu, bude mu přijatá částka vrácena bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel Kupujícím a to do 14 pracovních dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

4.11. Způsoby dodání zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní obchodu, Konkrétní způsob dodání zboží bude zvolen Kupujícím v objednávce a potvrzen Prodávajícím v přijetí objednávky. Uvedené způsoby dodání zboží platí pro území České republiky.

4.12. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní obchodu, budou uvedeny v objednávce Kupujícího a v přijetí objednávky ze strany Prodávajícho. Osobní odběr na kontaktní adrese Prodávajícho je možný pouze po předchozí domluvě, většinou v pracovní dny od 7:00 - 14:30h. Není-li ne webovém rozhraní obchodu uvedeno jinak, náklady na dodání zboží se neúčtují v případě objednávky zboží v hodnotě vyšší než 3 000,-Kč včetně DPH.

4.13. V případě, že Kupující zboží nepřevezme ani neodstoupí od kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami, má Prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním (za uskladnění u Prodávajícího za každý den prodlení ve výši max. 10,-Kč, maximálně však celkem 500,-Kč nebo do výše kupní ceny, pokud je nižší než 500,-Kč), jakož i dalších nákladů, které Prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží Kupujícím vzniknou a dále má právo od kupní smlouvy odstoupit.

4.14. V případě, že je z důvodu na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

4.15. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží Kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží Kuujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany Prodávajícího ani za odstoupení od smluvy ze strany Kupujícího. Při převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci a Prodávajícímu. Odmítnutí převzít zásilku z důvodu poškozeného obalu se nepovažuje za bezdůvodné odmítnu zboží. Podpisem dodacího listu Kupující potvrzuje, že zásilka zboží splňovala veškeré náležitosti a bere na vědomí, že reklamace zboží z důvodu poručení obalu zásilky již není možná.

4.16. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží (včetně nákladů na balení a dodání), nikoli však dříve, než zboží převezme. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží, nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil (tj. zpravidla, když je zboží pro něj připraveno k převzetí).

Brück AM Provozovatel eshopu svethrou.cz je BOHEMIA RINGS s.r.o. Zámrsk 10, 565 43 Zámrsk
Tel.: +420 465 500 814
E-mail: renata.vomackova(zavináč)bohemiarings.cz, www.bohemiarings.cz

BOHEMIA RINGS s.r.o. | Mapa stránek | Obchodní podmínky | Kontakt